Jdi na obsah Jdi na menu
 


Qarkovo Obludárium - capitola 1

6. 11. 2006

V očekávání věcí příštích přistupuji váhavě ke stěně, kde jsou zavěšeny nástěnné kukačky.Jakési nejasné tušení mi říká že jsem kukaččí dozorce a že nejsem hoden dostát úřadu mě svěřeném.

  Možná bych se přece jen měl pokusit napsat Dějiny kukaččího národa,abych si udobřil ty spropadený ptáky.A vůbec jsou dřevěnné nástěnné kukačky mocny písma,neřkuli obecně verbálního projevu ? Pochybuji.Co je to prosím vás za existenci blbě viset na stěně a každou chvíli vystrčit palici.Nepopírám, tu a tam přeci jen některá z nich vykazuje jakési známky idividuality.Samozřejmě pochybné, neboť co byste také chtěli od blbýho dřevěnýho ptáka.Snad se přeci jen některá domáhala mé pozornosti ,aby si vydobyla nepopiratelné právo na uznání nezadatelných práv důstojenství.

  Byly vynalézavé.Mrchy.A nejhorší - nejhorší byla Středka.Středka - protože visela ve středu,kdyby totiž visela v pondělí jmenovala by se Pondělka,ta čtvrteční viselka byla Čtvrtkou, nedělní Nedělkou, jak velí Zákon Archetypálního muzea Koruny Zemské a neúprosná logika.Kdyby jen probůh zůstala u toho pitomého kukání,jak jí koneckonců velí její kukaččí přirozenost.Ne nebylo mi dáno existence ve světě přirozeného stavu věcí.V obzvlášť potměšilém stavu dokázala dráždit mé beztak pocuchané nervy áriemi z Lohengrina,ač dobře ví, že jsem konsternován áriemi byť by byly nakrásno z Lohehengrina.Navíc řekněte,sluší se, a kladu otázku, aby pták nadto dřevěnný,který by měl ve své funkci plnit přec jinou společensko didaktickou úlohu,zejména v době rozkolísaných hodnot, kdy žijeme v rozděleném antagonistickém světě, znejisťoval svým krákoráním daný stav  a narušoval morálku a mravní hodnoty,za něž bojovali celé generace našich předků, měl právo svobody vyjadřování ?

  A já říkám důrazně Ne ! Nemylme se bratři a sestry strýcové a bratranci ,soustruzi a soustružky,milá mládeži,drobná drůbeži,dámy a pánové,burzovní makléři,padělatelé směnek,předsedové správních rad,velkokapitáni průmyslu,ba i ty drobný střádale který přispíváš svou drobnou hřivnou k bohatství tohto národa jež za často a proti své vůli a navzdor nepříznivému osudu dokázal , byť sražen v prach a na kolena zas a znova hrdě vztyčit hlavu a vzpříma pohlédnout budoucnosti v tvář a směle soutěžit v nemilosrdné konkurenci národů začasto mnohem početnějších než je ten náš, aby tak hlasem mocným a nesmlouvavým mohl vmést svým nepřátelům směle: Ano jsme zde

   A zde také zůstaneme(mohutný aplaus)zůstaneme zde navzdory našim nepřejícníkům, kteří v žoldu a za mrzký peníz Velkého Vysílače podněcují nenávist ke všemu ,co je nám tak drahé,ale jejich jedovatá slina nedopadne v naši úrodnou zem ,aby tak zasila sémě nesvornosti v našich řadách( skandovaný potlesk).

Nám totiž žádní Vahelové,Gytrytové či jak se ti pánové jmenují nemusí kázat o svobodě ,kupřikladu já stojím zde před vámi takříkajíc tváří tvář, chce snad někdo namítnout,že bych se nemohl vyjadřovat svobodně ? A já říkám nikoliv ...kdo seje vítr

sklízí řepu,kdo brambory tomu se nedostane kyselého šťovíku, a jak se do lesa volá

tak lítaj i třísky, ty však věz bratře, že břevno v oku svém nevidíš... a Republičku si pozvracet nedáme ..ehm ..co to jen plácám ... raděj si ji rozkradem ... rozkradem ...

a elce pelce do pekelce, a hore krbce ... točte se pardálové ... cikáááánskej baróóón

jsem já ... krááááá kráááááávu si osladím ... a jinak nic pic ... malovanej džbánku už mám na kahánku ... bratře Ivánku a... neryjeme držkou v zemi anžto ryjem v betónu

v beto ...běto ... eto vaše dělo ... lo ..lo ...lo

- Quarku, ty zvíře, co to tu plácaš, ty tady chrápeš,no máš štěstí že chodím dřív kdyby tě načapal Šéfík ... i když -

- I když co ? - zírám tupě na Klíšťáka, který nepřestávaje se mnou cloumat mele pátý přes devátý, studentí , hercí a hérečky, a stávka ...a Revoluce člověče

- Jaká Revoluce ? - ptám se poněkud přiblble jako bych neměl svých starostí dost s těmi idiotskými...

- Já vím - přerušuje tok mých oplodňujících úvah Klíšťák, brach ve zbrani

- Jako bys neměl svých starostí dost, s těmi spropadenými ptáky - a soucitně pokyvuje svou bílou hlavou neb je albín a mystický prorock ,který čte myšlenky, Marxe i Plotina a různý ty kabaly, talmudy,sútry a Cesty k osvícení, který... který ...

v bídě a hadrech a se zapadlýma očima a podnapilý vysedával a kouřil v nadpřirozené

temnotě bytů se studenou vodou, vznášel se přitom nad vrcholky velkoměst a kontemploval o džezu ,který odhalil mozek nebesům pod nadzemní dráhou a spatřil mohamedánské anděly,jak se potácejí prozřelí po střechách činžáků ...no jo sorry Allene Ginssbergu se omlouvám za onu svatokrádežnou citaci,leč pero mé svou vůli má ... probůh promiň i ty Burroughsi Williiame v té rozjitřelé náladě jsem samá omluva

A k tomu ti spropadení  - Qarku se prober člověče, Revoluce, kapišto vopravdová Revolution - ptáci

   A tak nakažen Klíšťákovým šamanským běsněním a zaklínáním jsem vyléčen ze svých chmur a vezkrze blbých nálad,ale to už si to šineme a pádíme a zvířený prach až dosud usedle sedlý na vitrinách a muzejních exponátech oné naší vaší úctihodné instituce nám poletuje kolem hlav v radostně divokém tanci,myriády prachových částic vytvářejí neskutečné obrazy mystických vytržení a Albín je bledý z rozrušení,možná spatřil utajenou skutečnost , protože je prorock a prorockům se takové divné věci stávají ,že vidí věci a souvislosti ,které jsou obyčejnským lidem zapovězeny,možná spatřil  skrze onu clonu vířivě kolotatajících prachových částic svůj osud, můj osud,možná i ten váš,osud tohoto národa,ačkoliv něco tak pitomého jako OSUD NÁRODA by nikdy nevypustil z huby , a možná jsem spatřil totéž co on  - děsivou vizi, protože mé beztak pocuchané nervy byly napjaty k prasknutí a ... a můj brach ve zbrani se podívál na nmě a přeskočila vlna telepatického souznění,kdy není zapotřebí slov 

  jako když věřící vycházejí z chrámu a jsou a jsou naladeni v jedné tónnině mysteriozního souznění.

   Začínám bejt ... 

patetickej,jako ňákej Otec zakladatel Říše Nad níž slunce nezapadá

ó bratře Romule ty hnojáku jeden a mizero tasils zabils tvá jest sláva, jen o jedno tě prosím můj drahý bratrovražedný pane vychovej ze svých skotáků řádné Latiníky,když už tedy bohové mi nebyli nakloněni své tělo poroučím červům se měj bráško a pozdravuj máti vlčici,a nebo ta histéria zrození naroda byla v opačném gardu

tedy jako, že tasil Remus potom by tedy ... ke všemu mé pocuchané nervy a zlořečení ptáci a zašmodrchaná historie,poslední dobou... unikají mi souvislosti,to není jako hysterické pojednání academického dějepravce,narodil se zemřel mezi tím vyvraždil jinej pitomej národ Skořicovejch polí  chci říct Popelnicových polí,protože každýmu fýrerovi je ouplně u pr... lhostejno jestli vy nebo vaše rodina má dost životního prostoru ,protože takovej fuhrer potřebuje uspokojit svý ztopořený ego ... a budou se

oprašovat prápory a bude se řečňovat ... a národ v ohrožení ... a střet civilizací ... a hrozba Východu a hrozba Západu a nepřátelé Severu a nepřátelé Jihu aby toho nebylo málo... zakuklení tenoristi co pějí árie z Lohengrina ... a budou se leštit píky...

a budou se vysvěcovat hlavně děl ... a bude se vraždit ... a budou se kopat masové hroby ... a potečou potoky krve ... a válečné vdovy budou oplakávat své syny a muže

tak jo ty můj malej bojovníčku uschovej svou šavličku, mazej domů holomku, protože jestli zjistí ta důra Důrová žes jí pošlapal záhon  s maceškama rozseká ti zadek na maděru a až příde táta z fochy ještě ti přidá ... ámen

 - Ale čistě z historického hlediska, kolego Džekýle a na pozadí oné dějinné fresky třesky plesky láry fláry jež nám nastiňuje onen nezměřitelný tok vždy se zauzlujícich dějin -

 - Phá kolego Haydne, nenech te se vysmát ... snad, a zde bych s vaším laskavým dovolením přeci jenom polemizoval - protože čistě z historického hlediska a na pozadí

oné dějinné fresky třesky plesky láry fláry jež nám nastiňuje onen nezměřitelný tok vždy se zauzlujících dějin ... vezměte kupříkladu BRANÍBOŘÍ V ČECHÁCH!!! - 

 -A nebo - a to je prosím pěkně, námět do diskuse a  možná malé zamyšlení si vezměme, ehm ... si vezměme ... si vezměméééé ... takové .... takové makové... makové koláčky ... si vezměme -

 -Ták pane kolego a já bych řek turek macedonec jste udeřil hlavičku do hřebíčku a jak se tak říká vyhmátl pudla z jádra a co řeknete na ÁRIE Z LOHENGRINA !!! - 

 - Á pan kolega se mnou zdá se laškuje, tak to jste vytáhnul těžký kalibr ÁRIE Z LOHENGRÝNA zde snad končí veškerá diskuse proti takové palebné síle se lze jen těžce bránit, a když vy do mě LOHONKAGRÝNEM já do vás BRAMBOŘÍM V ČECHÁCH a na MORAVĚ taky, a ve SLEZKU abyste  věděl a  PODKARPATSKÉ RUSI  a máte to a ještě vám přidám ZAKARPATSKOU UKRAJINU ... a jen poznámka na okraj drahý pane kolego,jaksi taxi se vám z toho LOHONKAgrýnu vytratil ŽALMan 41,capitola I, verš 7 - Přijde - li se kdo podívat šalebně mluví,spřádá v srdci ničemnosti,vyjde ven a mluví.

8.   Všichni,kdo mě nenávidí,šeptají si o mně,zlo mi strojí:

9. - Ať na něj dolehne slovo ničemníka, ulehl, už nepovstane -

10.  I ten,s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval,ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade  mne a zvedá patu. -

a včil mudruj Čekýle,včíl mudruj Hájdne ... sem se zasek v čase, mrtvej bod, a na pozadí vždy se zauzlujících dějin ... myriády prachových částic ... zlořečení ptáci ... prorock Albín ... v temnotě bytů se studenou vodou ... tónina mysteriozního souznění ... bledý Klíšťák ... jenže nebyl čas zjišťovat kdo je kdo ... protože, protože tam venku bóžínku ... si představte je REVOLUTION ... ta naše, ale opravdu, opravdu jen ta naše SAMETOVÁ VELVET ... v tváři popelavě šedý Albín - ikona Lidu popelnicových polí ... tryskem míjíme,přeslice,karbony, teslice,sekyromlaty,přes výsostné území Lidu mléka a strdí,druidským hájem,klopýtáme přes PRÁGH ke žrecům co věští z vnitřností berana, býka, i krákání vran a nad hlavou se nám divně kývá skelet kytovce,velryba jejímž domovem byly studené vody Bárensova moře pluje prostorem jako divnej pták ,jenž pozbyl křídel,   ustrnul  v nulovém čase a prostoru, kde přestástávají platit obecně fyzikální zákony,vbíháme schodištěm,rudý plyš,za zády balustrádu mramorových lvů, a v bronzu vyvedených hlav Otců a Buditelů národa do vestibulu,pod našima nohama mozaika tvořena, orly,gryfy ,lvy.chrliči, srpy a kladivy,jejíž zlověstnou symboliku jsem nikdy zcela nepochopil, vstříc andělsky svůdným Múzám,jež tisknouc ke své cudně obnažené hrudi a svírajíc stříbrnou lyru ... nebo,že by to byla přeci jen kniha ?... jsem nikdy zcela nepochopil ... a ke všemu mé pocuchané nervy ... a ti posraní ptáci a zašmodrchaná historie ... jsme se srazili ... pod ochranýmy křídly nadzemsky svůdných Anělů ... jsme se srazili s šéfíkem Velkým šéfem a Klíšťák náhle v ráži a revolučně naladěn mu vmetl do tváře - Vodpal buzno - a šklebíc se propukl v idiotsky

hurónský smích , jež podoben spíše řevu satyrově, než projevu člověka ...  dřáždil mé beztak pocuchané nervy ... aby tak odčinil všechna ta příkoří,byť by byla začasto pouze domnělá ... a ten vůl, teda jako Šerif, abysme si tedy jako rozuměli,zcela konsternován a snad i vykolejen nejsa schopen mužné obrany a snad spíše ve své blahoskloné povýšenosti, vyplývající z jeho společenského stavu, učinil úkrok aby tak

uvolnil cestu a nepřekážel bojovně naladěnému mládí v rozletu ... zkrátka na nás prděl ... a přehlížel jako vobtížnej hmyz, nebo špinavý fusekle.

   Protože,nyní holoubkové moji zlatí, boubelatí, jde o mnohem závažnějčí záležitosti než se zabývat nýmandy s nulovým

společenským potenciálem ... nulovým společenským potenciálem ... hm zajímavý sledoslov...jsem nějak nepochopil ... krkolam a ozlomkrk ... tenisti,golfisti,plukovníci v záloze,economisti,dentisti a žreci ... teda jako jejich potomci a následovníci,rozumíme si ... ti co kdysi věštili ze smrdutých vnitřností,beranů,býků i krákání vran ... a křepčili

kolem plápolajících ohňu,mohyl,totémů přivolávajíc déšť a zaklínajíc nepřátelsky nakloněná božstva,nyní a v této hodině a na pozadí ... oné historické fresky ... vždy se zauzlujících se dějin ... jsem nějak nepo ... počínali větřit jako prašivej hladovej čokl kost a ze svých Prasognostických ústavů nebo,že by se nazývaly přeci jen Pragmatické ... my nějak unikají souvislosti ... ke všemu ta zauzlená historie a blbí ptáci ... začínaj věštit a vysílat signály ... a budou učiněny kroky,ale předtím si vočenichaj terén, a jako ta čuba nebo prašivej čokl označkují  území ... a budou se pálit compromitující materiály ... a k nebi bude stoupat dým (opravdu,opravdu,nevysílejme falešné signály) aby třeba na druhým konci Miesta Prághu jiný takový žrec pragmatický prasognostič věděl,že vy víte že on ví ... a někdo přeci jen vládnout musí, ta blbá (lůza - cenzurováno ÚKRKem,úřad kontroly rukopisných konceptů ) je použitelná jen v první fázi REVOLUTION,takže jim ponechme ten jejich rockfór a folcklór,nechme je prosím vyvéčkovat Vicktorkama než na ně později vypustíme jurudivýho Vicktora z Baham,aby jim trumberum docvaklo,že vláda( Bratrstva kočičí pracky - cenzurováno ÚKRKem)NEVIDITELNÉ RUKY TRHU(nezapomínejme,že  prapředci prasognostičů používali černou i bílou magii a šamanské praktiky) není pro nějaké blbé moralisty a zastydlé kazatale těch jejich věčných Pravd a filozofických úvach o tragickém údělu člověka na pozadí oné historické fresky vždy se zauzlujících dějin 

   ... jsem se nějak zasek,jako ten kytovec, velryba divnej pták co pozbyv křídel uvíznul  a znehybněl  na věčnost v mrtvým čase a prostoru kde přestávaj platit obyčejnský zákony Velkýho hodináře,Demiurg který dílo stvoření možná zprasil,páč ho bolely zuby, nebo z roztržitosti přidal,ubral kolečko

v tom velkým orloji Všehomíra ... aby pak mohl celkem nenápadný úředník ... Patentového úřadu v Bernu ve Švarcwaldu ...  a s nulovým společenským potenciálem

jistej Ejznštejn nebo Ajnštajn ... si nevybavuju,se mi pletou jména,události souvislosti ... ale to ty moje pocuchaný nervy ... kytovci pozbyvší křídel a podobni spropadeným ptákům ... kušuj Čtvrtko i se svými nablblými áriemi ... mohl stvrdit svou Speciální teorii relativity ... nebo že by byla jenom Obecná ... ale to ta pocuchaná ... nástěná kukačka ... s nulovým potenciálem ... která v temnotě bytů se studenou vodou se vznáší nad vrcholky velkoměst a kontempluje o džezu ... aby pak mohla bílou křídou na černou tabuli ... E = mc2 ... Albert Einstein mohl  potvrdit svou Obecnou teorií relativity ... se propadám sítem času v jinou dimenzione ...

   se brodím nečistým kalem,do půl lýtek oblepen bahnem,nahý jako prst, hledaje spásu v pevné zemi vstupuji na Ostrov blažených srdcí,zván též Edenem či Rajskou

zahradou, nu zahradou, spíše zahrádkou,co zahrádkou,krtinec to byl ten slavnej RÁJ,

a uprostřed STROM,popsat vám ho nedovedu takovej ňákej žádnej v každým případě nějaká dřevina to byla,protože jsem se uvelebil na tý nejvyšší  větvi,tedy uvelebil pokud se člověk může jaksi příliš velebit, jsa prost šatu,a vůbec teď mě napadá,nevybavuji si žádné libé či nelibé pocity,tedy až na to hnusný bahno,který bylo opravdu hnusný a opravdu hustý, a vůbec jsem já nějaký Tarzan z šestákového románu,notabene King Kong z Hoollywoodu abych skákal z větve na větev a ze stromu na strom,to těžko, poněvádž žádný jiný stromy nevidím,no jo vopice,tak řekne mi už konečně někdo vo co tu kráčí, vo co jako gou,jsem tady dobře a je tohle dobrá adresa,a hlavně a to především JSEM TADY PRVNÍ ? protože kdyby mě měla předběhnout ňáká vopice,pavián s rudou prdelí který patrně nikdy nepochopí teorii kvantových polí,střet civilizací,Šejkspíra vázanýho v kůži,či telenovelu jihoamerické provenience (hezké slovo - provenience si musím pamatovat,díky Kventíno Tarantíno)

a ty promiň rudoprdeláči, a kdo zůstane stát už stojí opodál,si prostě nedohmát kamaráde,zůstal jsi trčet na tý spodnější větvi,sic vysoko uznávám,ale přec trochu vývojově zaostalý není -liž pravda, tož sklikdni hormon rudopr ... sem snad tolik neřek

a jukni na Darwina O vývoji druhu,ale to ti stejně hlava brát nebude ...ááááů ...si ňáké vadné né, kemo ... sem říkal soráč frájo ... a to by mohl být konec té naší pohádky milé děti,jak jste jistě poznaly náš milý Adam,ten náš Adámek to vám byl takový filuta, taškář k pohledání a Enšpígl,co si neustále dělal prd ... posměšky a vůbec si dobíral svého vzdáleného poněkud vývojově zaostalého soudruha - A pančelko souško co je to vlastně ten rudo ... provenience ?  

 -  Haló,tady Adam,tady Adam , PZ :AE - TI,opakuji poznávací značka Adam - Eva

Tristan - Issolda,slyšíte mně ? Tak slyšíte mě někdo,trčím tu už věčnost,je mi zima mám hlad a chci domů,pomóóóóóc mamíííííííí,- Čeho se pořád bojíš ty můj malej usmrkánku ...vždyť to nejsou bubáci.to jsou jen vojáci,přijeli v železných,hranatých maringotkách ... a vy milé děti, protože jste zvídavé a chytré,a nejste jako nějaká taková opička,která je poněkud vývojově zaostalá,jste jistě poznali že tu pěknou písničku zpíval pan Karel Kryl (kterému později pukne srdce,protože měl rovnou páteř a nevydej ... se nesmířil s vládou PRAGMATICKÝCH PRASOGNOSTIČŮ,cenzurováno ÚKRKem jako politicky nekorektní a ryze subjektivní soud) opravdu, opravdu,nehrejme si se slovíčky (opět cenzorováno ÚKRKem )nevysílejme falešné signály( a opět ÚKRK)nehrajme s falešnými kartami

(a znova ÚKRK) nevynášejme falešné trumfy ( a ÚKRK jak jinak )

  - Á pančelko,pedagožko co je to pobli ... polibmi ... politicko nekolekní ? -

takže třčím na haluzi,na samým vrcholu,tak jak si to sesumíroval pan Dárwin,blahoskloně a potutetelně provokuji zvieržatka, která jsou poněkud méně intelektualně vybavena,třaba na slona dělám sloní chobot,sudokopytníkům pěji songy, jako třeba ... a to tele hubou mele a ta kráva mléko dává  ... a vošprušli níže sedící pavián se mi větví snaží vyšlehnout voko ... navíc mě začíná píchat u žeber ... správně milé faka .. děti, sedmý žebro,jak bude později psáno v Knize knih ... a začíná to bolet ... a začíná to kurevsky bolet ... se neříká ... si trhni ty Gúte Jarkofskej ... protože kdyby ti někdo dranžíroval žebro ... ale to je za trest,jednak že jsem předběhl evoluční frontu ... chudák pavián ... je to k posrání ... se neříká ... jste ... na bedně ... ale druzí ... pořád kurva ... se neříká ... jste druzí ... a jednak si neustále dělám prd ... a vůbec posměšky a vůbec se povyšuju ... ale no jo ty vole to víš, že tě zapřáhnu do pluhu,později kamaráde později,všeho do času navíc předbíháš dějinnej vývoj ...

a kdepak bych asi tak měl najednou schrastit pluh - ty vole ?a jesis nevšim tak na předbíhání jsem expexpert já ... takžesi teda myslim že jsem Taťku Dejmiruku pěkně nasra ... pohněval ... an vysílám k tobě ó Pane toužebně svůj zrak,neb všeliké soužení 

jímž si mne obdaroval ... ti pěkně děkuju za za ty dary a že nechám pozdravovat ... 

a křís ho a kurva ... se neříká ... to byla šleha ...chudák rudo ... pavián, se podívej málem si ho sestřelil ... ti nevadí ty, ty, ty ... ty připosr ... Tvůrci Všehomíra ... nebohá nevědomá  zvieržatka, notabene dílo tvého stvoření lekati a vůbec strašiti ? ale prda to byla to se ti musí nechat,hromy a blesky to jó, to by ti šlo,na to si odborník,každej halt máme to svý ... ty umíš to já zas nic a dohromady sveden stejně ho... houbeles ...

a se tě ptám Pane můj Dejmiruku nejčko bude jako co, se mnou zamejšlíš a tak vůbec, s   tim vopičákem toho totiž moc nenakecám ... ses prostě rozhod že mě vydusíš...  jen si dus a mě to nevadí a já si klidně posedim ... gdyš tě to baví ... seděl jsem a sedět budu ... aspoň si prohlídnu všechny krásy svieta ... nó, to se ti tedy povedlo jen co je pravda ... ale jak se říká,jakej pán takovej krám ... a nebo v různejch těch rezen ... rezeň ... rezenzích ... tak přec jen recenzích ... díky Rudopaviáne ... jsem si myslel že se říká ... teda zírám kemo,a tos jako pochytil kde tu rezen ... to neřeknu za živýho Boha ... ááááůůůů ... ale no jo jsem zas tolik neřek ...

no jó porád,to víž že že jsem pamětliv tvých přikázání a nebudu brát zadarmo Dejmiruku do svý nevymáchaný huby ... se neříká zadarmo ale nadarmo ... á panáček se ňák rozkecal ... rád by na mou haluz což,pán študýruje, pán se chce zalíbit ,pán by rád přepisoval dějiny, pán by rád přepisoval Knihu knih, pán by rád zvrátil Velké dílo stvoření,panáček nám šplhá,donáší,žaluje se vlichocuje se do přízně Dejmiruka (se může říkat ?tak přeci jen může,sem si myslel, že může) ale to máš marný kamaráde kolo dějin nevotočíš,až později mnohem později příjdou jinačejší pánačci,co budou točit kolem dějin,přepisovat historii, a bude se pragmaticky prasořečnit a bude se vraždit ve jménu nějakýho Symbolu,se ptáš jakýho Symbolu,ale to já nevím a i kdybych věděl nepovím,voni sou totiž všichni Symbolisti tak trochu háklivý,to víš každej si chráníme prd .. se neříká, ale jak tak koukám rudý bratře paviáne v tvým případě ... panáček si asi pouštěl taky hubu na špacír ... a nechránil si prd.. se neříká ... zkrátka byl politicky nekorektní ke svému idiot ... to neřeknu ... ke svému ... ideově politickému opo ... op ... to neřeknu ... op,op, pitomý opice ... oponentovi ,jo, je to tam, to sedí ... sem si myslel že se říká oponentovi ... ale že byste vy paviáni vopice ... a to bych se tedy divil ,že by ste si jako pěstovali taky žrece prasgmatický prasognostiče a jiný jelita ... se říká elita ... sem si myslel že se říká elita ... ale no jó, to víš že na tebe nezapomenu kámo,až pujdu někdy do ZOO hodím ti krz mříž banán... to vy opičky přec máte rády,banány, nu řekněte milé ... a šleh ho, a do žeber, a větví,a zrovinka do toho bolavýho ... a rozhlížím se,výhoda revolučního vývoje nebo se říká evolučního ... tak přec jen evolučního ... sem si myslel,že evolučního ...

   no jo, to se mi to panečku rozhlíží, když sedím na dobrý adrese,chci říct haluzce,na tý nejvyšší ... poslouchej vopičáku ... zdůrazňuji nejvyšší špricli ... a vidím to rozlehlý bahnisko a z tý bařiny která je hnusná a opravdu hustá.kde se to škvíří,vaří a klokotá a tam někde v dáli sirný výpary stoupaj vzhůru ... a že tě to baví ó Velký Tvůrci Všehomíra čichat takovej smrad ... no jo,každej máme ňákou úchylku  že ... a vynořují se ostrovy podobné tomu mému,našemu krtinci,některé jsou vzápětí pohlceny bařinou propadnou se navždy v černý hrob a jiné naopak rostou a zvětšují se a jsou obklopeny bílými oblaky který se rozkošně povalují v blankytném moři nebes a jiné ostrovy jsou pusté a bezútěšné s holými skalisky,některé ty Rajské ostrovy jsou  úplně sněhobílé, zkrášleny oky jezer, a jiné se utápí ve smaragdové zeleni bujně rostoucí vegetace, a vidím také ostrovy písečných dun kde se teskně prohání vítr a zvedá uschlé chomáčky trav,ostrovy věčně bouřných mraků, které se kupí nad hlubokými úbočími horských masivů,ostrovy savan,stepí i tunder ...

   a   každý z těch ostrovů má svou barvu i vůni a jak rostou a mohutní spojují se v jeden souvislý pás země a tam někde v dáli, lze vytušit oceán mohutného vodstva ...

a nad tou náhle se zrodivší mohutností se klene duhový most, jako pečeť a znamení, že dílo stvoření jest dokonáno ... a začíná si mi ten náš Pozemskej ráj,co byl ještě před malou chvílí jen takovým žádným krtincem a posléze nanicovatým ostrovem obklopen smrdutým kalem bažiny docela zamlouvat ... a příchází na mě sladká dřímota ... i ta bolest žebra mizí... správně milé děti sedmý žebro to bylo,jak už vám hodná paní učitelka řekla ... a teď mi dejte svátek faka ... milé děti i s tou vaší krá ... krá ... krásnou pančelkou ... protože se mi chce spát ... se mi chce hrozně spát ... spát ... před očima se mě míhaj divný obrazy a výjevy... proradnej had co se každou chvíli mění v lišku,.ryšavce,satyra,kozla rohatýho ďábla,anděla černýho jak uhel jehož zlověstný stín či máchnutí křídel kosí vše živé ... a mění se v slizkýho hada přímluvce a zhoubce a jeho rozeklanej jazyk vedví ssssyčččí na mě ssymboly a jeho tělo je posseto ssamými ssrpy, ssudlicemi,ssvasstikami, dvoubřitými ssekyrami, hvězdicemi ss osstrými hroty a ssvěšenými háky ššibenic ...

   a chtěl bych vykřiknout, a chtěl bych jej zahnat ... jenže má ústa jako by měla navždy  ustrnout v  němém výkřiku, v tom samém bezhlesém žalujícím ...

 výkřiku v pochmurně opuštěné krajině, která  je podobna a určena snad duším zavržených než příbytkem živých,zoufalý výkřik člověka jehož duše zmítaná běsy ... 

   a dovolávaje se lidskosti rebelujíc proti Bohu a prosíc o odpuštění Člověka zůstane navždy neoslyšena jako na mistrovském plátně Munchově...

 

Obrazek

    

   a ucítil jsem pevnou půdu pod nohama a mrákoty, a chlad podivný chlad samoty a opuštěnosti a chtělo se mi zvolat Ejhle člověk,ale slova se mi vzpříčila v hrdle jako kost ... protože, protože z toho příšeří stínů křovin a stromoví přicházel ...

   ne, zjevil se nadpozensky svůdný Anděl Ona Eva mé druhé já,která mi byla souzena a které jsem byl souzen já na věky věků co potrvá lidský rod a přicházela tiše

a ostýchavě cudně zahalujíc své půvaby v bohaté kadeři vlasů, vlníc boky šla, ne vtančila doprostřed mýtiny a náhle zešílívší hvězda rozetnula černotu nebes vedví aby se snad i ona mohla pokochat tou krásou stvoření,které je netoliko dopřáno bohům nebo lidem osvíceným ...

   nó,podívejme na poetu jak si zatrylkoval a zapěnkavoval,jako nějakej zamilovanej študendík což ? jsa dočista zblbnut mozkomorem a švitoříc rádobypoetické nesmysle

se bahní a rochní jako svině v kalu sentimentálních splašků ...

-Adam - představím se - jmenuju se Adam z Ráje-

-Já jsem Eva ... Eva z Adamova Žebra

ale to už se oba řehníme a válíme se smíchy až mě začne píchat u žeber...sedmýho žebra z kterýho Stvořitel tak krásně vysoustružil toho nadpozemskýho anděla jménem Eva ... a taky aby se připomměl ješita jeden ... každej tvůrce je tak trochu žárlivec a je hrdej na svý dílo ... a tohle se ti povedlo velkej Dejmiruku ... děkuju ti ó Pane ... si měl asi tvůrčí konspiraci - Adame říká se inspiraci - směje se Eva,hlavinka přemoudřelá,vida hezká je a ke všemu ... no to tak aby to snad byla ještě intelektuálka nebo nedejbože snad blbá fena ... fenami ... to neřeknu ...

-Feministka, Adámku, ty mužatky si říkají feministky neboť jsou dočista blbé a dozajista emancipované -  pokračování příště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

matka

(matka, 28. 11. 2007 1:29)

více než před rokem je to psáno, snad se Vám už pane ve lbi rozjasnilo.

Působivé

(Funtomas, 23. 5. 2007 23:52)

Velice zajímavé zmatené a přitom to vše dává smysl.Jen tak dál.